Regulamin DressCloud.pl

1. Opis Dresscloud

1.1 Dresscloud jest bezpłatnym serwisem internetowym. Użytkownicy mogą w niniejszym serwisie internetowym, który rozumiany jest jako otwarte forum, prezentować nabywane przez nich artykuły mody. Za te działania, przyporządkowuje im się „wirtualne kryształy“ , których realizacja w ramach „testowania“ powoduje nabywanie różnorodnych, udostępnianych przez Dresscloud artykułów.

2. Zastosowanie Ogólnych Warunków Handlowych

2.1 Nasze Ogólne Warunki Handlowe (w dalszej części określane w skrócie „AGB“ ) znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszelkich działań przeprowadzanych w ramach serwisu internetowego Dresscloud pomiędzy nami a naszymi użytkownikami.

2.2 Dokonując rejestracji jako użytkownik Dresscloud, nasz klient akceptuje przedmiotowe AGB. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków AGB w każdym momencie i bez podania przyczyn . Nasi użytkownicy są przez nas powiadamiani o wszelkich zmianach. W przypadku dalszego korzystania z naszych usług, zgodę na zmienione AGB uważa się za udzieloną.

3. Informacje ogólne

3.1 Uczestnictwo i rejestracja w Dresscloud jest możliwa na całym świecie. Korzystanie z udostępnianych przez nas usług w ramach „testowania“ jest jednakże ograniczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2 Nasi użytkownicy akceptują sytuację, że stuprocentowa dostępność naszej strony internetowej może nie być zagwarantowana ze względów technicznych. Nie można wykluczyć krótkotrwałych awarii. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian oferowanych usług.

4. Rejestracja i zakończenie

4.1 Uczestnictwo w serwisie Dresscloud wymaga dokonania bezpłatnej rejestracji przez naszych użytkowników. Rejestracja jest bezpłatna. Odbywa się ona poprzez założenie konta użytkownika i akceptację AGB,

4.2 Aby przeprowadzić rejestrację w Dresscloud niezbędny jest minimalny wiek 16 lat. Natomiast uczestnictwo w oferowanych przez nas usługach „testowania“ jest możliwe dopiero po ukończeniu minimalnego wieku 18 lat.

4.3 Ponadto nasi użytkownicy potwierdzają podczas rejestracji, że dokonają tylko jednokrotnej rejestracji i utworzą tylko jeden profil użytkownika.

4.4 Podczas rejestracji nasi użytkownicy dokonują wyboru hasła i zapewniają, że nie będą ujawniać danych dostępowych i będą je chronić przed nieupoważnionym i bezprawnym dostępem osób trzecich.

4.5 Nasi użytkownicy mogą w każdej chwili zakończyć uczestnictwo w Dresscloud bez podania przyczyn.

5. Obowiązki użytkownika

Nasi użytkownicy zapewniają w trakcie rejestracji, że korzystają z Dresscloud wyłącznie w ramach umownych i ustawowych postanowień nie naruszając praw osób trzecich i zobowiązują się zwłaszcza:

5.1 nie publikować na Dresscloud treści niezgodnych z prawdą bądź sprzecznych z prawem i treści obraźliwych bądź oszczerczych oraz nie szykanować naszych użytkowników w jakikolwiek inny sposób.

5.2 Nie narzucać się innym użytkownikom, zwłaszcza poprzez wysyłanie spamu, nabywania reklam i przesyłanie wirusów.

nie naruszać praw do używania znaków zastrzeżonych osób trzecich, takich jak prawa autorskie, prawa znaków towarowych, prawa patentowe lub wzory użytkowe i przemysłowe lub reklamowe, oferować lub rozprowadzać towary ustawowo chronione i wykorzystywać inne chronione treści, nie będąc do tego upoważnionym umową lub ustawą.

nie przeprowadzać lub wspierać antykonkurencyjnych działań i nie prowadzić systemów piramid, łańcuszków lub piramid finansowych;

nie przeprowadzać działań innego rodzaju lub ataków na system komputerowy, które mogą prowadzić do zakłóceń, blokady, nadpisań lub zmiany naszego portalu lub nadmiernego obciążenia naszej infrastruktury.

nie nakłaniać innych użytkowników do celowego oddawania odznaki "Fajne" na własne posty. DressCloud zastrzega sobie prawo do decydowania według własnego uznania o tym czy miało miejsce nakłanianie.

dodawać zdjęcia do odpowiednich kategorii oraz tworzyć wątki na forum w odpowiednich działach. Zdjęcia, które nie należą do Użytkownika, również te, które pochodzą z Internetu, za zgodą jego autora należy umieścić w przeznaczonej do prezentacji tego typu zdjęć kategorii "Inspiracje". W przypadku wielokrotnego łamania zasad i nie stosowania się do umieszczania zdjęć oraz wątków na forum do odpowiednich działów, mamy prawo nałożyć blokadę wspomnianą w podpunkcie 6.5.

nie dodawać zdjęć z logo/znakiem wodnym innych portali/stron. Akceptujemy logo/znak wodny należący do Użytkownika.

nie dodawać niewyraźnych zdjęć, na których przedstawiany produkt nie jest dostatecznie widoczny.

nie powielać postów na temat tych samych przedmiotów.

nie rozsyłać wiadomości zachęcających do obejrzenia profilu.

nie proponować wymiany/sprzedaży w postach lub na forum. DressCloud nie jest portalem sprzedażowym i nie służy do tego celu. Zabrania się również zbierania zamówień.

nie pisać aluzji do sprzedaży/wymiany. Wszelkie treści publikowane na stronie, iż dana rzecz "Za duża/za mała/nie pasuje na mnie/chętnie oddam/leży i się kurzy" są przez nas usuwane łącznie z całym postem. Według własnego uznania decydujemy, czy aluzja do sprzedaży/wymiany/zbierania zamówień miała miejsce. Mamy prawo usuwać wszystkie posty zawierające w/w informacje, a w przypadku wielokrotnego łamania zasad nałożyć blokadę wspomnianą w podpunkcie 6.5.

5.6 Nasi użytkownicy zakładki testowanie zobowiązują się ponadto do opublikowania na Dresscloud w terminie 7 dni zdjęcia nabywanego artykułu mody jako potwierdzenia otrzymania.

5.7 Użytkownicy, którzy korzystają z tego samego adresu IP mają obowiązek poinformować o tym zespół DressCloud oraz potwierdzić swoją tożsamość co pozwoli na dalsze korzystanie z portalu.

6. Blokada/wypowiedzenie/usunięcie konta użytkownika przez Dresscloud

6.1 W przypadku naruszenia przez naszego użytkownika postanowień AGB lub podjęcia działania, które może nadwyrężać wizerunek, zaufanie i/lub interes Dresscloud lub jest sprzeczne z dobrym obyczajem lub prawem, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego wypowiedzenia, zablokowania użytkownika i skasowania wszelkich, sprzecznych z prawem lub umową treści bez prawa do odszkodowania.

6.2 W przypadku blokady użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji.

6.3 W przypadku blokady konta użytkownika, skasowania wprowadzonych treści, jak również zawieszenia usług, jesteśmy uprawieni do usunięcia wszelkich wprowadzonych danych i zdjęć bez prawa do odszkodowania.

6.4 DressCloud zastrzega sobie prawo do usuwania kont, które zostały założone jedynie w celu reklamy swoich firm/sklepów/marek.

6.5 W przypadku nagminnego łamania zasad, również tych ogłaszanych w Aktualnościach na forum przez DressCloud jak i regulaminu Forum, mamy prawo do blokowania konta Użytkownika, które wiąże się z brakiem możliwości licytowania w zakładce testowanie na jeden miesiąc.
W przypadku braku poprawy ze strony Użytkownika, DressCloud ma prawo usunąć konto Użytkownika.

7. Usuwanie postów tworzonych przez Użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się podczas tworzenia posta (nazywanego na DressCloud "chmurki") do wybierania odpowiedniej kategorii dla prezentowanego zdjęcia. Posty, które według naszego uznania nie mają nic wspólnego z działem mody/urody lub ich zdjęcia są bardzo niewyraźne i nieestetyczne są przez nas kasowane. Ponadto kasujemy wszelkie posty, które:
- zawierają za krótki opis w postaci ":)", "bluzka" lub jedynie sam link do bloga/strony. Minimalny opis to jedno zdanie. Krótsze są przez nas kasowane,
- opis nawiązuje do sprzedaży/wymiany, która na DressCloud jest zabroniona, bądź jest aluzją do sprzedaży/wymiany
- zawierają logo/znak wodny innego portalu/firmy,
- zostały powielone, czyli Użytkownik dodał kilka postów na temat tego samego przedmiotu, nawet jeśli zdjęcia różnią się od siebie (np. dwa posty na temat tego samego kremu),
- zawierają powielone zdjęcia z innych postów
- zawierają opisy skopiowane od innych osób lub Użytkowników DressCloud,
- zostały dodane do nieodpowiedniej kategorii, bądź nie mają nic wspólnego z ideą strony,
- zostały skasowane i dodane ponownie ( do tego celu służy funkcja "Odśwież"),
- nie zawierają opisów składających się minimalnie z pełnych dwóch zdań, a posiadające: same odnośniki np. do bloga - przykład "Zapraszam na bloga X" lub "Po więcej informacji zapraszam na bloga", "Chcesz poznać recenzję zapraszam na bloga".
- posiadają zdjęcia, które nie są dostatecznie wyraźne
- posiadają zdjęcia produktów, które zostały wykonane w sklepie / na półkach sklepowych.
- zostały stworzone do celowego nabijania chmurek, a co za tym idzie i kryształków np. prezentowanie produktów w postach tak, by było ich jak najwięcej (łączenie zrecenzowanych już produktów z niezrecenzowanymi w wielu postach, przez co często się pojawiają te same produkty, ale w różnych połączeniach), prezentowanie praktycznie identycznych produktów w osobnych postach, celowe wycinanie ozdób do paznokci z jednego szablonu, by stworzyć wiele chmurek (czyli celowe odseparowywanie produktów, które oryginalnie są w jednej postaci). DressCloud według obserwacji i własnego uznania zadecyduje czy doszło do celowego nabijania chmurek/kryształków
- nie nawiązują do aktualnej pory roku np. dekoracje zimowe dodawane wiosną/latem

8. Brak prawa do zwrotu

Po nabyciu i otrzymaniu artykułu wyklucza się zwrot i związane z tym prawo zwrotu towaru.

9. Usługi płatne

9.1 Rejestracja, prowadzenie konta oraz wiele innych usług na portalu DressCloud są bezpłatnie. DressCloud jednak może również według własnego uznania oferować Użytkownikom dodatkowe usługi płatne („Premium”).

9.2 Wykaz Usługi "Premium" oraz ceny tej usługi są widoczne na stronie dresscloud.pl/premium/, która jest dostępna po rejestracji lub zalogowaniu. Wszystkie ceny podane są w złotówkach (PLN).

9.3 Użytkownik może skierować do Usługodawcy reklamację w szczególności gdy usługi płatne przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres info@dresscloud.pl
Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji

10. Odpowiedzialność za dane użytkownika i informacje

Nie odpowiadamy za merytoryczną prawidłowość bądź prawdziwość udostępnianych przez naszych użytkowników danych, treści, informacji, zdjęć lub linków do innych stron internetowych.

11. Odpowiedzialność Dresscloud

11.1 Jeżeli zgodnie z ustawowymi postanowieniami musimy odpowiadać za szkodę, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

11.2 Wyklucza się odpowiedzialność wykraczającą poza powyższy zakres w przypadku lekkiego niedbalstwa, nietypowej szkody, utraconego zysku, szkody związanej z brakiem, szkód bezpośrednich i pośrednich.

11.3 Nasza odpowiedzialność jest ponadto ograniczona zgodnie z umową do wartości nabywanego artykułu mody.

11.4 Nie przejmujemy ponadto odpowiedzialności za niezgodne z prawem ingerencje osób trzecich i wszelkie szkody, które powstają ze szkodą dla użytkownika na skutek naruszenia postanowień AGB przez innych naszych użytkowników .

12. Zwolnienie

Użytkownik przejmuje wszelkie, powstałe na skutek naruszenia praw osób trzecich stosowne koszty naruszenia prawa i zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu pozwów i szkód. Użytkownik udostępni nam niezwłocznie wszelkie informacje w przypadku żądania osoby trzeciej, które są niezbędne do weryfikacji dochodzonych wobec nas roszczeń i w przypadku naruszania naszych praw.

13. Ochrona danych

Przestrzegamy postanowień polskiej ustawy o ochronie danych osobowych w każdorazowo obowiązującym brzmieniu i nie udostępniamy danych osobowych i informacji osobom trzecim. Zastrzegamy sobie jednakże prawo do wykorzystania wczytywanych zdjęć do celów marketingowych.

14. Postanowienia końcowe

14.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia poczynionych z nami uzgodnień wymagają formy pisemnej, dotyczy to również dodatkowych porozumień umownych.

Nieważność bądź niemożność zastosowania poszczególnych postanowień AGB nie narusza obowiązywania i możliwości zastosowania pozostałych postanowień. W takim przypadku każde nieważne bądź niezastosowalne postanowienie zostaje zastąpienie postanowieniem obowiązującym i stosowalnym, które jak najbliżej odpowiada sensowi i celowi nieważnego bądź niezastosowalnego postanowienia . Dotyczy to również odpowiednio luki w regulacji AGB.

14.2 Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy naszymi użytkownikami i nami znajduje zastosowanie prawo polskie z wyłączeniem norm międzynarodowego prawa prywatnego lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

14.3 Miejscem wykonania zobowiązania jest Kraków. O ile bezwzględnie obowiązujące, inne postanowienia nie stoją temu na przeszkodzie, uzgadnia się rzeczowo właściwy sąd w Krakowie.

Impressum

dc media - b&k berne s.c.
REGON: 382869354
NIP: 6762565092
info@dresscloud.pl