Decyduj o tym, jakie produkty mają królować w swopach.
Jako Użytkowniczka Premium co miesiąc możesz głosować na grupę kosmetyków,
która ma królować w następnym miesiącu w swop-shop'ie. Ale to nie wszystko!
Oddaj własną propozycję, i jeżeli znajdą się inne Clouders, które są takiego samego zdania jak Ty,
udostępnimy daną kategorię do głosowania.